Klíčová aktivita 7

Podpora vzdělávací dráhy u studentek-matek

Hlavním cílem této KA je pomoci matkám z řad středoškolaček skloubit mateřské povinnosti s udržením vzdělávací dráhy.

Součástí KA budou činnosti:

-individuální konzultace se spec. pedagogem a psychologem

-společný programu pro děti

-společný nácvik péče o dítě

-cvičení matek s dětmi

-plavání matek s dětmi

Individuální konzultace se spec. pedagogem a psychologem budou studentky motivovat k udržení vzdělávací dráhy a každé dívce bude připraven plán, jak zvládat mateřství i studium. Konzultace budou trvat 2h a proběhnou během projektu 2x.

Organizaci spol. programu pro děti budou mít na starost vždy 2 studentky pod dohledem 2 zdrav. sester. Ostatní matky se budou věnovat studiu a postupně se vystřídají. Tato činnost bude probíhat 2x týdně 2h. Nácvik péče o dítě bude probíhat společně pod vedením 2 zdrav. sester. Bude se odehrávat 1x týdně po dobu 2h po celou dobu projektu. Průběžně budou do této skupiny přibývat dívky ze skupiny těhotných. Během nácviku se matky seznámí s těmito dovednostmi:

-každodenní péče o dítě

-psychická stimulace dítěte

-zvládání krizových situací

-první pomoc

Další činností organizovanou v rámci KA bude cvičení matek s dětmi pod dohledem 2 zdrav. sester. Cvičení se bude odehrávat 2x týdně v délce 1h po celou dobu projektu.

Plavání matek s dětmi má pozitivní vliv na pohybový rozvoj dítěte i na vzájemný vztah matky a dítěte. Plavání bude organizováno 1x měsíčně po celou dobu projektu. Účastnit se bude vždy 8 matek s dětmi podle aktuálních zdravotních možností pod dohledem 1 zdrav. sestry. Plavání povede instruktor(v ceně kurzu).

Tato KA bude realizována během celého projektu, účastnit se jí bude 6 matek s dětmi z řad studentek pod

dohledem 2 zdrav. sester. Odpovědnost za tuto KA ponesou vedoucí projektu a metodik.

Cíle KA je dívky připravit na mateřství a zároveň je podpořit ve studiu, což je v souladu se ŠVP SŠ i PŠ.