Organizace školního roku

2022- 2023

 

 

Organizace školního roku 2022/2023

 

Zahájení školního roku:        čtvrtek 1. září 2022

Ukončení prvního pololetí:   úterý 31. ledna 2023 (vydáno vysvědčení za první pololetí)

Ukončení druhého pololetí:  středa 28. června 2023 (vydáno vysvědčení

                                             za druhé pololetí)

Podzimní prázdniny:             středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny:               budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí     

                                              v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne

                                              v úterý 3. ledna 2023

Pololetní prázdniny:              pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny:                    pondělí 13. března – neděle 19. března 2023

Velikonoční prázdniny:         čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny:                 od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023

 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Odjezdy:          29. 9. 2022      -    2. 10. 2022 (28. 9. je svátek, 29. 9. bude škola, žáci pouze s omluvenkou a s povolením mohou odjet už 27. 9.2022)

25. 10. 2022   -    30. 10. 2022 (podzimní prázdniny)

     16. 11. 2022   -    20. 11. 2022

     22. 12. 2022   -    2. 1. 2023 (vánoční prázdniny)

     2. 2. 2023       -    5. 2. 2023 (pololetní prázdniny)

     10. 3. 2023     -    19. 3. 2023 (jarní prázdniny) 

     5. 4. 2023       -    11. 4. 2023 (VELIKONOCE)

     28. 4. 2023     -    1. 5. 2023

                       5. 5. 2023       -     8. 5. 2023

     2. 6. 2023       -    4. 6. 2023

                       28. 6. 2023     -   odjezd na hlavní prázdniny

 

Závěrečné zkoušky:             červen 2023

Písemné:                               červen 2023 (2. 6. 2023)

Praktické:                           červen 2023 (8. 6. až 9. 6. 2023)

Ústní:                                  červen 2023 (16. 6. 2023)

Dny ředitelského volna: 30. 9. 2022, 18. 11. 2022, 11. 4. 2023, 29. 6. 2023, 30. 6. 2023

 

Státní svátky:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den osvobození
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:
Velký pátek – 7. dubna 2023

leden - Nový rok, 1. ledna
Velikonoční pondělí - pondělí po prvním jarním úplňku: 10. dubna 2023
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční