Organizace školního roku

2023- 2024

 

 

Zahájení školního roku:       pondělí 4. září 2023

Ukončení prvního pololetí:   středa 31. ledna 2024 (vydáno vysvědčení za první pololetí)

Ukončení druhého pololetí:  středa 26. června 2024 (vydáno vysvědčení za druhé pololetí)

Podzimní prázdniny:             čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny:               budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý         

                                              2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Pololetní prázdniny:             pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny:                    pondělí 5. února – neděle 11. února 2024

Velikonoční prázdniny:         čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny:                 od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024

 

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Odjezdy:         27. 9. 2023      -    1. 10. 2023

                       25. 10. 2023   -    29. 10. 2023 (podzimní prázdniny)

     16. 11. 2023   -    19. 11. 2023

     21. 12. 2023   -    2. 1. 2024 (vánoční prázdniny)

     1. 2. 2024       -    11. 2. 2024 (pololetní prázdniny, jarní prázdniny)

     1. 3. 2024       -    3. 3. 2024

     27. 3. 2024                 -    2. 4. 2024 (VELIKONOCE)

     26. 4. 2024     -    28. 4. 2024

                       10. 5. 2024     -     12. 5. 2024

     31. 5. 2024     -    2. 6. 2024

                       26. 6. 2024     -   odjezd na hlavní prázdniny

 

Závěrečné zkoušky:              červen 2024

Písemné:                                červen 2024 (7. 6. 2024)

Praktické:                              červen 2024 (13. 6. až 14. 6. 2024)

Ústní:                                     červen 2024 (21. 6. 2024)

Dny ředitelského volna: 29. 9. 2023, 22. 12. 2023, 2. 4. 2024, 27. 6. 2024, 28. 6. 2024

 

Státní svátky:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den osvobození
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:
Velký pátek – 29. března 2024

leden - Nový rok, 1. ledna
Velikonoční pondělí - pondělí po prvním jarním úplňku: 1. dubna 2024
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční