Organizace školního roku

2020- 2021

 

Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku:        úterý 1. září 2020

Ukončení prvního pololetí:   čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení druhého pololetí:  středa 30. června 2021

Podzimní prázdniny:             čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny:               budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli         

                                          3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny:             pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny:                   pondělí 22. února – neděle 28. února 2021

Velikonoční prázdniny:        čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny:                 od soboty 26. června 2021 do úterý 31. srpna 2021

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Odjezdy:          25. 9. 2020      -    28. 9. 2020

27. 10. 2020   -    1. 11. 2020 (podzimní prázdniny)

     13. 11. 2020   -    17. 11. 2020

     22. 12. 2020   -    3. 1. 2020

     28. 1. 2021     -    31. 1. 2021 (pololetní prázdniny)

     19. 2. 2021     -    28. 2. 2021 (jarní prázdniny)

     19. 3. 2021     -    21. 3. 2021

     31. 3. 2021      -    6. 4. 2021 (VELIKONOCE)

     30. 4. 2021     -    2. 5. 2021

     7. 5. 2021       -    9. 5. 2021

     4. 6. 2021       -    6. 6. 2021

                       25. 6. 2021     -   odjezd na hlavní prázdniny

 

Závěrečné zkoušky:             červen 2021

Písemné:                                4. 6. 2021

Ústní:                                   NEKONÁ SE

Praktické:                            1. 6. 2021, 11.6. 2021

Dny ředitelského volna: 16. 11. 2020, 6. 4. 2021, 28. 6. 2021, 29. 6. 2021, 30. 6. 2021

 

Státní svátky:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den osvobození
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:
Velký pátek – 2. dubna 2021

leden - Nový rok, 1. ledna
Velikonoční pondělí - pondělí po prvním jarním úplňku: 5. dubna 2021
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční