Organizace školního roku

2017- 2018

 

Zahájení školního roku:        pondělí 4. září 2017

Ukončení prvního pololetí:    středa 31. ledna 2018

Ukončení druhého pololetí:   pátek 29. června 2018

Podzimní prázdniny:             čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:               budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí 

                                              v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu

                                              3. ledna 2018

Pololetní prázdniny:              pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:                    pondělí 5. února – neděle 11. února 2018

Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny:                  od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Odjezdy:         27. 9. 2017      -    1. 10. 2017

                 25. 10. 2017   -    29. 10. 2017

     16. 11. 2017   -    19. 11. 2017

     22. 12. 2017   -    2. 1. 2018

     1. 2. 2018       -   11. 2. 2018 (pololetní a jarní prázdniny)

     28. 3. 2018     -    3. 4. 2018

     27. 4. 2018    -    1. 5. 2018

     4. 5. 2018      -    8. 5. 2018

     1. 6. 2018      -    3. 6. 2018

                      28. 6. 2018     -   odjezd na hlavní prázdniny

 

Závěrečné zkoušky:              červen 2018

Písemné:                                červen 2018

Ústní:                                     červen 2018

Praktické:                             červen 2018

Dny ředitelského volna: 29. 9. 2017, 3. 4. 2018, 30. 4. 2018, 7. 5. 2018, 29. 6. 2018

 

Státní svátky:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den osvobození,
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa,
28. září - Den české státnosti,
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.

Ostatní svátky:
Velký pátek – 30. března 2018

leden - Nový rok, 1. ledna
Velikonoční pondělí - pondělí po prvním jarním úplňku: 2. dubna 2018
1. květen - Svátek práce,
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční,
26. prosinec - 2. svátek vánoční