Organizace školního roku

2021- 2022

 


Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku:        středa 1. září 2021

Ukončení prvního pololetí:   pondělí 31. ledna 2022 (vydáno vysvědčení za první pololetí)

Ukončení druhého pololetí:  úterý 28. června 2022 (vydáno vysvědčení za druhé pololetí)

Podzimní prázdniny:             středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny:              budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli         

                                             2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Pololetní prázdniny:              pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny:                    pondělí 7. března – neděle 13. března 2022

Velikonoční prázdniny:         čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní prázdniny:                 od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Odjezdy:         24. 9. 2021      -    28. 9. 2021

26. 10. 2021   -    31. 10. 2021 (podzimní prázdniny)

     19. 11. 2021   -    21. 11. 2021

     21. 12. 2021   -    2. 1. 2022

     3. 2. 2022       -    6. 2. 2022 (pololetní prázdniny)

     4. 3. 2022       -    13. 3. 2022 (jarní prázdniny) 

     13. 4. 2022     -    19. 4. 2022 (VELIKONOCE)

     6. 5. 2022       -    8. 5. 2022

     3. 6. 2022       -    5. 6. 2022

                       28. 6. 2022     -   odjezd na hlavní prázdniny

 

Závěrečné zkoušky:             červen 2022

Písemné:                               červen 2022 (3. 6. 2022)

Praktické:                             červen 2022 (9. 6. až 10. 6. 2022)

Ústní:                                    červen 2022 (17. 6. 2022)

Dny ředitelského volna: 27. 9. 2021, 22. 12. 2021, 19. 4. 2022, 29. 6. 2022, 30. 6. 2022

 

Státní svátky:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
8. květen - Den osvobození
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:
Velký pátek – 15. dubna 2022

leden - Nový rok, 1. ledna
Velikonoční pondělí - pondělí po prvním jarním úplňku: 18. dubna 2022
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční