Organizace školního roku

2018- 2019

 

Zahájení školního roku:        pondělí 3. září 2018

Ukončení prvního pololetí:    čtvrtek 31. ledna 2019

Ukončení druhého pololetí:   pátek 28. června 2019

Podzimní prázdniny:             pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny:               budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu         

                                              2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny:              pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny:                   pondělí 11. února – neděle 17. února 2019

Velikonoční prázdniny:        čtvrtek 18. Dubna 2019

Hlavní prázdniny:                 od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Odjezdy:         27. 9. 2018      -    30. 9. 2018

                 26. 10. 2018   -    30. 10. 2018

     23. 11. 2018   -    25. 11. 2018

     21. 12. 2018   -    2. 1. 2019

     31. 1. 2019     -    3. 2. 2019 (pololetní)

     8. 2. 2019       -    17. 2. 2019 (jarní prázdniny)

     15. 3. 2019     -    17. 3. 2019

     17. 4. 2019     -    23. 4. 2019

     3. 5. 2019       -    8. 5. 2019

     7. 6. 2019       -    9. 6. 2019

                       26. 6. 2019     -   odjezd na hlavní prázdniny

 

Závěrečné zkoušky:              červen 2019

Písemné:                                červen 2019

Ústní:                                     červen 2019

Praktické:                              červen 2019

Dny ředitelského volna: 23. 4. 2019, 6. 5. 2019,7. 5. 2019, 27. 6. 2019, 28. 6. 2019

 

Státní svátky:
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
8. květen - Den osvobození,
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa,
28. září - Den české státnosti,
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.

Ostatní svátky:
Velký pátek – 19. duben 2019

leden - Nový rok, 1. ledna
Velikonoční pondělí - pondělí po prvním jarním úplňku: 22. dubna 2019
1. květen - Svátek práce,
24. prosinec - Štědrý den,
25. prosinec - 1. svátek vánoční,
26. prosinec - 2. svátek vánoční