Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

Školské zařízení jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a klientů, proto je povinna mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje orgán zřizovatele, což je Ministerstvo školství a tělovýchovy. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti o informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.