Výhody

Proč právě u nás se vzdělávat.

Výhody školského zařízení

 • Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař - tříletý učební obor
 • Lesní mechanizátor - tříletý učební obor
 • Práce ve stravování - dvouletý učební obor
 • tělocvična
 • 3 x interaktivní tabule
 • počítačová učebna s dataprojektorem
 • dveře na čipový systém
 • koedukované zařízení
 • oddělení pro nezletilé matky s dětmi - novorozenec, kojenec, batole
 • čtyři budovy s vlastní školou
 • vlastní posilovna
 • barmanský kurz
 • kurz na motorovou pilu
 • autoškola A,B,T
 • taneční a komunitní sál
 • sportovní výcvikové kurzy (lyžařský kurz, vodní turistika - kánoe, raft)
 • tuzemské výlety a exkurze
 • tenisový kurt, hřiště
 • volně přístupné počítače připojené na internet
 • zajištění autoškoly
 • park, hřiště pro nejmenší děti
 • školní knihovna
 • vlastní auta pro potřeby školského zařízení
 • sjíždění řek na kánoi a raftu
 • keramický kroužek
 • jezdecký kroužek
 • hudební kroužek
 • turistický kroužek
 • cyklistický kroužek
 • tenisový kroužek
 • taneční kroužek

Stravování

 • ve školní jídelně a v bytech jednotlivých skupin
 • výběr ze dvou jídel - čipový systém

Ubytování

 • jednotlivé výchovné a rodinné skupiny jsou ubytovány v bytech s vlastním vchodem
 • každý pokoj má svoji koupelnu a WC
 • byty jsou plně vybavené (včetně TV a připojení na internet)