TĚLOCVIČNA

Začátkem školního roku 2013/2014 otevírá školské zařízení v Moravském Krumlově víceúčelovou tělocvičnu. Je to moderní sportovní komplex, který kromě školního provozu nabízí i bohaté možnosti využití pro širokou sportovní veřejnost hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Víceúčelový povrch je vhodný pro všechny druhy sportů. Centrální hřiště má lajnování pro volejbal, basketbal, tenis, házenou, florbal a sálovou kopanou. Tělocvičnu lze také rozdělit na tři volejbalová hřiště. Součástí tělocvičny je kvalitní zázemí, které zahrnuje komplex šaten s hygienickým a  sociálním zařízením.  Sportovcům a široké veřejnosti je umožněno parkovat na přilehlém parkovišti.