Školské zařízení


Název školského zařízení: Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov
Adresa školského zařízení: Nádražní 698, Moravský Krumlov, 672 01
Právní forma: příspěvková organizace

Kontakty

web: www.vuddmoravskykrumlov.cz
e-mail: vudds@seznam.cz
IČO: 49438905

 

Zřizovatel školského zařízení a školy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Užívaná zkratka: MŠMT
Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
IČO: 00022985
web:www.msmt.cz  Činnost školského zařízení je vymezena Zákonem o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů č. 109 z roku 2002 ve znění z. č. 383 z roku 2005 Sb., Vyhláškou č. 438 z roku 2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Dětský domov se školou, Základní škola   32 dětí

Výchovný ústav, Střední škola                 34 dětí

Celkem                                                 66 dětí


Organizační struktura:
- výchovný ústav,
- dětský domov se školou,
- střední škola,
- základní škola,
- školní jídelna.


  Školské zařízení má tři budovy a park. Park okolo budov využívají děti k rekreaci, ale i k práci. O celý park pečují zaměstnanci společně s dětmi po celý rok. Vedle hlavní budovy je postaveno víceúčelové hřiště, které v zimě slouží jako kluziště.