Historie a součastnost

Historie
  Budova současného Výchovného ústavu a Dětského domova se školou v Moravském Krumlově byla postavena v roce 1906. Až do roku 1919 sloužila jako německý sirotčinec. Chovanci sirotčince udržovali svým počtem v provozu německou měšťanskou školu.
  Po vzniku samostatného Československa byli v roce 1919 přestěhováni do opuštěné budovy chovanci (chlapci) z chlapeckého ústavu z Dřevohostic na Přerovsku. Zřizovatelem a provozovatelem tohoto zařízení byla Jubilejní jednota lidumilů na Moravě a později Česká zemská péče. Ústav užíval názvu „vychovatelna“ nebo častěji „ochranovna“. Byla zde zřízena dvoutřídní škola a někteří chovanci později navštěvovali měšťanskou školu ve městě. Starší chlapci byli vyučováni v různých oborech u vybraných mistrů řemesel. Podle finančního zabezpečení kolísal počet chovanců mezi 50-90.
  Po obsazení Moravského Krumlova německou armádou v roce 1938 byl provoz ústavu zrušen. Budova byla až do roku 1945 využívána k výchově německé mládeže. Při bombardování města v posledních dnech války utrpěl celý objekt značné materiální škody. Oprava objektu byla provedena až v roce 1946. V témže roce zde byli umístěni jugoslávští učni, kteří zde byli připravováni na praxi v českých továrnách. Od září 1947 zde byla opět zřízena „vychovatelna mládeže“ pro chlapce a dívky od 6 do 15 let. Počty dětí se ustálily na 50-60 chovancích.
  V roce 1958 došlo k reorganizaci ústavu. Chlapci byli přemístěni do Loučné nad Desnou a byla zde umístěna děvčata dětského domova v Boskovicích. Po krátkém působení jako dětský domov byl ústav přejmenován na Dětský výchovný ústav (DVÚ) a byla zde umisťována mravně narušená děvčata.
  V 90. letech pak byl název změněn na Výchovný ústav pro děti a mládež (VÚDM), od září 2003 pak na Výchovný ústav a Dětský domov se školou.

Současnost
  V současné době užívá školské zařízení název „Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov“ má celkem 9 skupin:

  • skupiny dívek
  • skupiny chlapců
  • skupiny koedukované
  • skupiny nezletilých těhotných dívek a matek s dětmi

  Skupiny pro nezletilé těhotné dívky a matky s dětmi byly otevřeny od 1. října 2007. V těchto skupinách může být umístněno nejvýše 18 maminek s dětmi. V současnosti je školské zařízení koedukované s kapacitou 66 dětí.

Oddělení pro nezletilé těhotné dívky a matky s dětmi
  Pod dohledem odborných pracovníků (zdravotních sester, vychovatelů, speciálního pedagoga, psychologa) se těhotné dívky připravují na porod, nezletilé maminky s dětmi se učí pečovat o své dítě. Každá dívka má pokoj vybavený moderním nábytkem. Obývací pokoj spojený s kuchyňkou a dětským koutkem slouží ke společným aktivitám a k přípravě stravy. V letním období mohou maminky s dětmi využívat dětské hřiště s průlezkami a pískovištěm.