Klíčová aktivita 3

Posilování sociálních kompetencí

Hlavním cílem této KA je zvýšení soc. kompetencí u CS žáků ZŠ.

V rámci této KA se odehrají tyto činnosti:

-proškolení v bezpečnosti

-příprava na pobyt

-2x 3denní vodácký pobyt

-2x týdenní zimní pobyt

Pobytům bude předcházet proškolení žáků v bezpečnosti a první pomoci.

Žáci se budou účastnit i přípravy obou pobytů-sestavení jídelníček, nákup potravin a podíl na přípravě programu.

Vodácký pobyt bude zaměřený na získání znalostí a dovedností v posilování volních vlastností a

vytrvalosti, cílevědomosti, týmové spolupráce, umění poskytnout pomoc a zároveň o ni požádat, vodáckého sportu, táboření, pobytu v přírodě, samostatnosti (hospodaření, nákupy potravin, sestavování jídelníčku).

Vodáckého pobytu se zúčastní 15 žáků pod vedením 5 spec. pedagogů. Pobyt se během projektu odehraje 2x,vždyv jiném prostředí, program bude obměněn za dodržení rozvoje vyjmenovaných kompetencí.

Během týdenního zimního pobytu budou u žáků rozvíjeny soc. kompetence ve ztížených klimatických podmínkách. Součástí pobytu bude lyžařský výcvik, výcvik pohybu v horách, řešení krizí (např. nácvik transportu raněného, bivak) a nácvik týmové spolupráce.

Zimního pobytu se zúčastní 15 žáků pod vedením 5 spec. pedagogů. Pobyt se během projektu odehraje 2x obdobně jako vodácký.

Pobyty budou zaměřeny na zlepšování těchto soc. kompetencí:

-empatie

-komunikace

-navazování kontaktů

-řešení konfliktů

-adaptace na cizí prostředí

V rámci této KA bude nakoupeno vybavení, které bude dětem sloužit i po skončení projektu.

Vodácké pobyty se uskuteční v červnu a září 2012,zimní pobyty v lednu 2012 a lednu 2013. Odpovědnost za KA ponesou vedoucí a metodik.

Cílem KA je připravit studenta spolupracovat při spol. činnostech, posilovat smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a řešení konfliktů, což je v souladu se ŠVP ZŠ.