Klíčová aktivita 2

Finanční gramotnost

Cílem této KA je zvýšení povědomí o správném hospodaření u cílové skupiny studentů SŠ. Součástí klíčové aktivity budou tyto činnosti:

-teoretická příprava v rámci mimoškolní činnosti

-5denní vzdělávací pobyt zaměřený na výuku finanční gramotnosti

V rámci přípravy této KA nachystá speciální pedagog metodické materiály pro výuku finanční gramotnosti. Budou zahrnovat tato témata:

-Osobní, rodinný rozpočet

-Majetek a závazky domácnosti

-Finanční plánování

-Příklady tvorby rozpočtu

-Peněžní operace

-Peníze, domácí a zahraniční měna

-Finanční a nefinanční služby

-Instituce finančního trhu

-Osobní zodpovědnost jedince

-Lichva

Studenti SŠ se seznámí se základy finanční gramotnosti a dostanou první praktické úkoly: sestavení rozpočtu pobytu, jídelníčku a nákup potravin na vzdělávací pobyt. Teoretická příprava studentů bude v rozsahu 6h.Teoretické přípravy se zúčastní všichni studenti SŠ.

Hlavní náplní vzdělávacího pobytu bude praktická výuka finanční gramotnosti. Studenti si budou sami zkoušet hospodařit s přidělenými prostředky, tvořit rozpočet, nakupovat společné potraviny a vytvoří závěrečné vyúčtování. Každou oblast uvede teoretický výklad. Výuce finanční gramotnosti se budou studenti věnovat každý den 3h.

Doplňkovými aktivitami vzdělávacího pobytu bude pohyb v přírodě, aktivní trávení volného času a teambuildingové aktivity.

Tato KA se odehraje v září 2012.Teoretické přípravy se zúčastní 36 studentů. Vzdělávacího pobytu se zúčastní 14 studentů pod vedením čtyř speciálních pedagogů. Odpovědnost za KA ponesou vedoucí projektu a metodik projektových aktivit.

Cílem je připravit studenta k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí se uplatňovat ekonomickou

efektivnost, jednat hospodárně, efektivně využívat různých zdrojů informací pro doplnění svých znalostí, což je v souladu se ŠVP SŠ i Praktické školy.