Klíčová aktivita 1

Příprava na zaměstnání

Hlavním cílem této KA je podpořit studenty SŠ ve vhodné volbě profesní dráhy, která je klíčová pro jejich úspěšný vstup do společnosti. Součástí této KA budou činnosti:

-teoretická příprava žáků

-návštěvy ÚP

-exkurze do podniků

-individuální konzultace studentům SŠ

-organizace vzdělávacího pobytu

V rámci mimoškolní činnosti se budou žáci na tuto KA předem připravovat (celk.rozsah 5h)-budou vyhledávat na internetu stránky vybraných zaměstnavatelů, navštíví stránky ÚP s nabídkou volných míst a naučí se hledat informace ve vyhledávačích zaměřených na nabídku pracovních míst.

Skupina středoškoláků se pod dohledem speciálního pedagoga ve skupinách po 9 vypraví na exkurzi do vybraných podniků v regionu a na ÚP, kde získají informace důležité pro vhodnou volbu kariéry.

Každému studentovi se bude 2h individuálně věnovat psycholog a 2h speciální pedagog. Spolu si ujasní možnosti každého studenta a vytyčí si cíle pro další profesní kariéru.

V rámci této KA budou zorganizovány dva 3denní vzdělávací pobyty pro 12 studentů SŠ pod dohledem 4 pedagogů. Studenti zde získají následující praktické dovednosti:

-psaní životopisu a žádostí

-příprava na pracovní pohovor

-nácvik komunikace se zaměstnavatelem

-asertivní vystupování

-komunikace s úřady

Důraz bude kladen na praktické uplatnění získaných dovedností a atraktivní formu vzdělávání-např. nácvik pracovního pohovoru studenty, komunikační hry apod.

Teoretická příprava, konzultace a exkurze budou probíhat v průběhu celého projektu. Vzdělávací pobyt bude organizován v květnu 2012.Teoretické přípravy, exkurzí a konzultací se zúčastní 36 studentů, pobytů se zúčastní 24 studentů pod vedením 4 pedagogů. Odpovědnost za KA ponesou vedoucí projektu a metodik projektových aktivit.

Cílem KA je připravit studenta na praktický život, což je v souladu se ŠVP Kuchař-číšník i praktické školy.