Klíčová aktivita 6

Podpora vzdělávací dráhy u těhotných studentek

Tato KA je zaměřena na skupinu 6 těhotných dívek z řad studentek a cílem je jejich příprava na skloubení porodu a mateřství a studia. V rámci této KA se uskuteční následující činnosti:

-individuální konzultace se spec. pedagogem a psychologem

-3denní předporodní kurz

-návštěva porodnice

Dívky budou zapojeny do příprav na tuto aktivitu-budou vyhledávat informace o porodu a mateřství v literatuře a na internetu a vybraná témata budou konzultovat se zdrav. sestrou. Zároveň si budou připravovat plán, jak po porodu zvládnou péči o dítě a studium, které budou konzultovat se spec. pedagogem a psychologem.

Individuální konzultace se spec. pedagogem a psychologem budou studentky motivovat k udržení vzdělávací dráhy a každé dívce připraven plán, jak zvládat mateřství i studium. Konzultace budou trvat 2h, budou probíhat průběžně a každá studentka se zúčastní 2x (tedy celkem 8h).

3denní předporodní kurz se uskuteční 2x v průběhu projektu pod vedením zdrav. sestry, celkem se ho zúčastní 6 těhotných studentek. Každý den bude výuka probíhat 5h.Náplní kurzu budou tato témata:

-teoretická příprava na porod

-eliminace stresu souvisejícího s porodem

-péče o novorozence

Kurz bude doplněn o návštěvu porodnice pod dohledem zdrav. sestry-dívky se naučí orientovat v nemocničním  prostředí, prohlédnou si porodní sál a zázemí a budou diskutovat s nemocničním personálem. Prohlídka porodnice se také uskuteční dvakrát v průběhu projektu.

Od této KA si slibujeme kvalitní přípravu dívek na porod a zlepšení jejich psychického stavu před porodem, což jim umožní soustředit se na pokračování studia.

KA se zúčastní celkem 6 těhotných studentek pod dohledem zdrav. sestry. Odpovědnost za KA ponesou vedoucí projektu a metodik projektových aktivit.

Cílem KA je připravit dívky na skloubení průběhu těhotenství, porodu a péče o novorozence se studiem, což je v souladu se ŠVP SŠ i PŠ.