Klíčová aktivita 4

Hipoterapie

Náplní této KA bude využití hipoterapie k pozitivnímu ovlivnění psychiky dětí a k výchově k odpovědnosti. Součástí této KA budou činnosti:

-hipoterapeutický kroužek

-hipoteraupeutický pobyt

Metoda hipoterapie je velmi ceněná v oblasti fyzioterapie i psychologie. Kontakt s koňmi působí pozitivně na psychiku a práce spojená s péčí o koně vede děti k odpovědnosti.

Součástí této KA bude organizace hipoterapeutického kroužku ve spolupráci s rančem v Tavíkovicích. Do kroužku se bude moci přihlásit 16 dětí z CS žáků i studentů, kteří se budou střídat po 8. Náplní kroužku bude péče o koně, vyjížďky i exkurze. Cílem kroužku bude rozvoj následujících kompetencí:

-samostatnost

-poznání vlastních limitů

-rozhodování

-překonávání psychických bariér

Kroužek bude probíhat 2x měsíčně na ranči v Tavíkovicích pod dohledem spec. pedagoga a pracovníka ranče. Součástí kroužku budou 3 exkurze pro obě skupiny(+2 pedagogové):

-Velká Chuchle :prohlídka SOU a závodiště, dostihy

-Velká Pardubická: prohlídka závodiště a zázemí, dostihy

-Kladruby nad Labem-prohlídka muzea a hřebčína

Další součástí KA bude organizace 2 turnusů týdenního hipoterapeutického pobytu v Tavíkovicích pro 8 dětí opět z CS žáků i studentů pod dohledem 2 spec. pedagogů. Program bude kromě péče o koně a vyjížděk doplněn o prvky zážitkové pedagogiky-besedy s chovateli, motivační hry, hry trénující soc. dovednosti.

Kroužek bude probíhat v průběhu celé realizace projektu mimo letních prázdnin, pobyt se uskuteční 2x -v květnu 2012 a říjnu 2012.Této KA se zúčastní celkem 16 dětí a 2 pedagogové. Odpovědnost za ni ponesou vedoucí a metodik.

Cílem KA je připravit studenta k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, což je v souladu se ŠVP ZŠ i SŠ a PŠ.