Střední škola

 

Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.
 
   H. Spencer

Střední škola IZO: 110023111

V rámci střední školy jsou žáci vzděláváni v učebních oborech a jsou přijímáni podle těchto podmínek:
- ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost uchazeče
- splnění kriterií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok


 

Kuchař-číšník (65-51-H/01)

Kapacita střední školy: 34 žáků

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Název školního vzdělávacího programu: Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař
Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Platnost ŠVP: od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem


Učební plán Kuchař-číšník
 

Lesní mechanizátor (41-56-H/01)

Kapacita střední školy: 34 žáků

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium
Název školního vzdělávacího programu: Lesní mechanizátor
Kód a název oboru vzdělání: 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Platnost ŠVP: od 1.9.2014 počínaje 1.ročníkem

Učební plán Lesní mechanizátor

 

Práce ve stravování (65-51-E/02)

Kapacita střední školy: 34 žáků

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium
Název školního vzdělávacího programu: Práce ve stravování
Kód a název oboru vzdělání: 65-51-E/02 Práce ve stravování
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Platnost ŠVP: od 1.9.2021 počínaje 1.ročníkem