Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky oborů Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Práce ve stravování budou probíhat podle jednotných zadání.

 

Studium tříletých oborů vzdělání a dvouletého oboru je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška má letošním školním roce tři části (písemnou, praktickou a ústní), podmínky konání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Základní informace

  • Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.
  • Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.
  • Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 2 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut.
  • Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin.
  • Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje.

 

Závěrečné zkoušky:            Kuchař-číšník 65-51-H/01

                                             Lesní mechanizátor 41-56-H/01

                                             Práce ve stzravování 65-51-E/02

Písemné:                               2. 6. 2023

Ústní:                                   16. 6. 2023

Praktické:                            8. 6. 2023, 9. 6. 2023